<center id="moccy"><tr id="moccy"></tr></center>
<optgroup id="moccy"></optgroup>
<optgroup id="moccy"><div id="moccy"></div></optgroup>
<center id="moccy"></center>
<noscript id="moccy"></noscript>
成长,不改蓝筹本色
今年以来收益率(2019-04-23)
最新净值:1.1786
起购金额:1
追踪沪深300非银指数
今年以来收益率(2019-04-23)
最新净值:1.0462
起购金额:1
多元资产配置的主流工具
今年以来收益率(2019-04-23)
最新净值:0.9779
起购金额:1
投资成长性强的中小盘公司
今年以来收益率(2019-04-23)
最新净值:4.6608
起购金额:1
优选价值蓝筹,?#38750;?#31283;健回报
今年以来收益率(2019-04-23)
最新净值:1.2568
起购金额:1
挖掘信息产业投资机会
今年以来收益率(2019-04-23)
最新净值:1.273
起购金额:1
挖掘环保产业投资机会
今年以来收益率(2019-04-23)
最新净值:1.260
起购金额:1
攻守平衡,布局成长
今年以来收益率(2019-04-23)
最新净值:2.713
起购金额:1
定投排行榜
易方达现金增利货币B
000621
0.8784
万份收益
+3.039%
七日年化
+3.81%
近一年收益
定投
易方达上证50指数A
110003
+0.41%
日涨跌
+37.40%
今年以来
+22.65%
近一年收益
定投
易方达创业板ETF联接C
004744
-0.76%
日涨跌
+31.09%
今年以来
-3.41%
近一年收益
定投
易方达现金增利货币B
000621
0.8784
万份收益
+3.039%
七日年化
+3.81%
近一年收益
定投
易方达上证50指数A
110003
+0.41%
日涨跌
+37.40%
今年以来
+22.65%
近一年收益
定投
易方达消费行业股票
110022
+0.71%
日涨跌
+52.13%
今年以来
+23.53%
近一年收益
定投
易方达现金增利货币B
000621
0.8784
万份收益
+3.039%
七日年化
+3.81%
近一年收益
定投
易方达上证50指数A
110003
+0.41%
日涨跌
+37.40%
今年以来
+22.65%
近一年收益
定投
易方达消费行业股票
110022
+0.71%
日涨跌
+52.13%
今年以来
+23.53%
近一年收益
定投
购买排行榜
易方达消费行业股票
110022
+0.71%
日涨跌
+52.13%
今年以来
+23.53%
近一年收益
购买
易方达沪深300非银联接
000950
+0.65%
日涨跌
+45.02%
今年以来
+25.71%
近一年收益
购买
易方达上证50指数C
004746
+0.41%
日涨跌
+37.26%
今年以来
+22.33%
近一年收益
购买
易方达消费行业股票
110022
+0.71%
日涨跌
+52.13%
今年以来
+23.53%
近一年收益
购买
易方达上证50指数C
004746
+0.41%
日涨跌
+37.26%
今年以来
+22.33%
近一年收益
购买
易方达天天增利货币A
000704
0.5694
万份收益
+2.111%
七日年化
+3.25%
近一年收益
购买
易方达现金增利货币B
000621
0.8784
万份收益
+3.039%
七日年化
+3.81%
近一年收益
购买
易方达安心回报债券A
110027
-0.36%
日涨跌
+12.62%
今年以来
+7.70%
近一年收益
购买
易方达消费行业股票
110022
+0.71%
日涨跌
+52.13%
今年以来
+23.53%
近一年收益
购买
基金超市
FOF
QDII
短期理财
货币型
债券型
指数型
混合型
股票型
基金名称 基金代码 日期 单位净值/万份收益 日涨跌/七日年化 今年以来收益率 近一年收益率 最新运作期年化收益率 风险等级 费率 购买 定投
易方达汇诚养老目标(FOF) 006292 2019-04-19 1.0274 [历史] +0.19% +2.65% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达货币A 110006 2019-04-23 0.4850 [历史] +2.214% -- +2.69% -- 低风险(R1) 0
易方达平稳增长混合 110001 2019-04-23 2.835 [历史] -0.67% +22.94% +1.29% -- 中风险(R3) 1折起
易方达上证50指数A 110003 2019-04-23 1.6719 [历史] +0.41% +37.40% +22.65% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达稳健收益债券A 110007 2019-04-23 1.3187 [历史] -0.29% +9.06% +8.33% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达消费行业股票 110022 2019-04-23 2.714 [历史] +0.71% +52.13% +23.53% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达亚洲精选股?#20445;≦DII) 118001 2019-04-18 0.978 [历史] -0.41% +19.71% -3.07% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达月月利理财债券A 110050 2019-04-23 0.7098 [历史] +2.602% -- +3.30% +2.676% 低风险(R1) 0
易方达策略成长混合 110002 2019-04-23 3.008 [历史] -0.46% +26.64% -6.37% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 161116 2019-04-22 0.672 [历史] -0.44% -5.62% -2.89% -- 中风险(R3) 1折起
易方达货币B 110016 2019-04-23 0.5506 [历史] +2.460% -- +2.93% -- 低风险(R1) 0
易方达上证50指数C 004746 2019-04-23 1.6644 [历史] +0.41% +37.26% +22.33% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达稳健收益债券B 110008 2019-04-23 1.3220 [历史] -0.29% +9.15% +8.62% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达月月利理财债券B 110051 2019-04-23 0.7891 [历史] +2.892% -- +3.60% +2.967% 低风险(R1) 0
易方达标普消费?#20998;?#25968;增强(QDII)A(人民币份额) 118002 2019-04-18 1.889 [历史] -0.37% +15.32% +3.79% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达积极成长混合 110005 2019-04-23 0.6440 [历史] -0.26% +25.02% -2.84% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达上证中盘ETF 510130 2019-04-23 4.1162 [历史] -0.57% +31.07% +9.42% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达天天理财货币A 000009 2019-04-23 0.6713 [历史] +2.490% -- +3.27% -- 低风险(R1) 0
易方达月月利理财债券C 005101 2019-04-23 0.7777 [历史] +2.852% -- +3.56% +2.927% 低风险(R1) 0
易方达增强回报债券A 110017 2019-04-23 1.283 [历史] +0.00% +8.18% +8.72% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达标普消费?#20998;?#25968;增强(QDII)A(美元现汇份额) 000593 2019-04-18 0.2823 [历史] -0.07% +18.27% -2.55% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达价值精选混合 110009 2019-04-23 1.0957 [历史] +0.56% +28.97% +4.44% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达上证中盘ETF联接A 110021 2019-04-23 1.4069 [历史] -0.54% +29.00% +9.20% -- 中风险(R3) 1折起
易方达双月利理财债券A 110052 2019-04-23 0.6269 [历史] +2.291% -- +3.24% +2.501% 低风险(R1) 0
易方达天天理财货币B 000010 2019-04-23 0.7377 [历史] +2.737% -- +3.52% -- 低风险(R1) 0
易方达增强回报债券B 110018 2019-04-23 1.270 [历史] +0.00% +8.09% +8.27% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达标普消费?#20998;?#25968;增强(QDII)C(人民币份额) 005676 2019-04-18 1.884 [历史] -0.42% +15.23% +3.63% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达策略成长二号混合 112002 2019-04-23 0.913 [历史] -0.44% +26.63% -6.26% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达上证中盘ETF联接C 004743 2019-04-23 1.4458 [历史] -0.54% +28.93% +8.96% -- 中风险(R3) 1折起
易方达双月利理财债券B 110053 2019-04-23 0.7067 [历史] +2.582% -- +3.54% +2.793% 低风险(R1) 0
易方达岁丰添利债券(LOF) 161115 2019-04-23 1.442 [历史] +0.07% +6.81% +9.08% -- 中风险(R3) 1折起
易方达天天理财货币C 005122 2019-04-23 0.6712 [历史] +2.490% -- +3.27% -- 低风险(R1) 0
易方达安心回报债券A 110027 2019-04-23 1.640 [历史] -0.36% +12.62% +7.70% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达恒生国企(QDII-ETF) 510900 2019-04-23 1.2466 [历史] -0.06% +12.45% +6.51% -- 中风险(R3) 1折起
易方达价值成长混合 110010 2019-04-23 1.6842 [历史] -0.35% +25.25% -4.51% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达深证100ETF 159901 2019-04-23 4.7693 [历史] -0.49% +43.77% +3.08% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达天天理财货币R 000013 2019-04-23 0.7404 [历史] +2.747% -- +3.53% -- 低风险(R1) 0
易方达掌柜季季盈理财债券A 000833 2019-04-23 0.7341 [历史] +2.633% -- +3.50% +2.944% 低风险(R1) 0
易方达安心回报债券B 110028 2019-04-23 1.625 [历史] -0.37% +12.45% +7.56% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) 110031 2019-04-23 1.2396 [历史] -0.05% +11.14% +6.05% -- 中风险(R3) 1折起
易方达科讯混合 110029 2019-04-23 1.0385 [历史] -0.99% +32.83% -7.07% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达深证100ETF联接A 110019 2019-04-23 1.1777 [历史] -0.46% +40.92% +3.35% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达易理财货币 000359 2019-04-23 0.7217 [历史] +2.647% -- +3.46% -- 低风险(R1) 0
易方达掌柜季季盈理财债券B 005099 2019-04-23 0.7724 [历史] +2.776% -- +3.65% +3.089% 低风险(R1) 0
易方达财富快线货币A 000647 2019-04-23 0.7212 [历史] +2.659% -- +3.39% -- 低风险(R1) 0
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) 005675 2019-04-23 1.2272 [历史] -0.05% +10.88% +5.57% -- 中风险(R3) 1折起
易方达深证100ETF联接C 004742 2019-04-23 1.1786 [历史] -0.46% +40.86% +3.23% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达双债增强债券A 110035 2019-04-23 1.363 [历史] -0.58% +5.25% +7.32% -- 中风险(R3) 1折起
易方达掌柜季季盈理财债券C 005100 2019-04-23 0.7615 [历史] +2.735% -- +3.60% +3.047% 低风险(R1) 0
易方达中小盘混合 110011 2019-04-23 4.6608 [历史] +1.14% +41.25% +22.95% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达财富快线货币B 000648 2019-04-23 0.7873 [历史] +2.906% -- +3.64% -- 低风险(R1) 0
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) 110032 2019-04-23 0.1848 [历史] -0.32% +13.72% -0.32% -- 中风险(R3) 1折起
易方达科汇灵活配置混合 110012 2019-04-23 1.460 [历史] -0.41% +17.93% +1.39% -- 中风险(R3) 1折起
易方达深证成指ETF 159950 2019-04-23 1.0381 [历史] -0.92% +39.29% -0.59% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达双债增强债券C 110036 2019-04-23 1.323 [历史] -0.53% +5.25% +7.04% -- 中风险(R3) 1折起
易方达财富快线货币Y 000920 2019-04-23 0.7214 [历史] +2.659% -- +3.39% -- 低风险(R1) 0
易方达纯债债券A 110037 2019-04-23 1.134 [历史] +0.00% +1.44% +6.48% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) 110033 2019-04-23 0.1848 [历史] -0.32% +13.72% -0.32% -- 中风险(R3) 1折起
易方达科翔混合 110013 2019-04-23 2.713 [历史] -0.62% +34.44% +1.99% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达深证成指ETF联接A 003524 2019-04-23 1.0306 [历史] -0.85% +36.41% +0.38% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达纯债债券C 110038 2019-04-23 1.130 [历史] +0.00% +1.28% +6.06% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达深证成指ETF联接C 006262 2019-04-23 1.0315 [历史] -0.85% +36.57% -- -- 中高风险(R4) 1折起
易方达天天增利货币A 000704 2019-04-23 0.5694 [历史] +2.111% -- +3.25% -- 低风险(R1) 0
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 161124 2019-04-23 1.1462 [历史] -1.18% +13.86% +3.36% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达行业领先混合 110015 2019-04-23 2.384 [历史] -0.04% +37.88% +8.96% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达创业板ETF 159915 2019-04-23 1.6113 [历史] -0.80% +34.36% -2.59% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达天天增利货币B 000705 2019-04-23 0.6387 [历史] +2.363% -- +3.50% -- 低风险(R1) 0
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 006263 2019-04-23 1.1441 [历史] -1.17% +13.75% -- -- 中高风险(R4) 1折起
易方达医疗保健行业混合 110023 2019-04-23 1.791 [历史] -0.28% +28.76% +5.79% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达永旭定期开放债券 161117 2019-04-23 1.065 [历史] +0.00% +1.68% +6.52% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额) 161125 2019-04-22 1.2405 [历史] +0.27% +12.61% +16.60% -- 中风险(R3) 1折起
易方达创业板ETF联接A 110026 2019-04-23 1.7345 [历史] -0.76% +31.29% -3.12% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达龙宝货币A 000789 2019-04-23 0.7025 [历史] +2.551% -- +3.30% -- 低风险(R1) 0
易方达中债新综指发起式(LOF)A 161119 2019-04-23 1.3493 [历史] +0.01% +0.57% +5.88% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达资源行业混合 110025 2019-04-23 0.906 [历史] -0.44% +16.30% -16.34% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达标普500 指数(QDII-LOF)(美元现汇份额) 003718 2019-04-22 0.1851 [历史] +0.11% +15.33% +9.46% -- 中风险(R3) 1折起
易方达创业板ETF联接C 004744 2019-04-23 1.7288 [历史] -0.76% +31.09% -3.41% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达龙宝货币B 000790 2019-04-23 0.7684 [历史] +2.798% -- +3.55% -- 低风险(R1) 0
易方达新兴成长混合 000404 2019-04-23 2.095 [历史] -1.09% +36.04% -10.96% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达中债新综指发起式(LOF)C 161120 2019-04-23 1.3268 [历史] +0.01% +0.48% +5.63% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额) 161126 2019-04-22 1.1726 [历史] +0.14% +1.68% +9.38% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达沪深300ETF发起式 510310 2019-04-23 1.7404 [历史] -0.17% +33.07% +8.79% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达龙宝货币C 005098 2019-04-23 0.7574 [历史] +2.757% -- +3.50% -- 低风险(R1) 0
易方达信用债债券A 000032 2019-04-23 1.188 [历史] +0.00% +1.13% +6.47% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达裕惠定开混合发起式 000436 2019-04-23 1.684 [历史] -0.24% +5.28% +8.90% -- 中风险(R3) 1折起
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(美元现汇份额) 003719 2019-04-22 0.1749 [历史] -0.06% +4.11% +2.64% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达沪深300ETF发起式联接A 110020 2019-04-23 1.3717 [历史] -0.17% +30.81% +8.31% -- 中风险(R3) 1折起
易方达新经济混合 001018 2019-04-23 1.638 [历史] -0.67% +35.26% +2.18% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达信用债债券C 000033 2019-04-23 1.176 [历史] +0.00% +0.99% +6.19% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达增金宝货币 001010 2019-04-23 0.7072 [历史] +2.563% -- +3.55% -- 低风险(R1) 0
易方达沪深300ETF发起式联接C 007339 -- -- -- -- -- -- -- 1折起
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)(人民币份额) 161127 2019-04-22 1.2344 [历史] +0.12% +13.35% +0.58% -- 中风险(R3) 1折起
易方达创新驱动混合 000603 2019-04-23 0.904 [历史] -0.33% +31.78% +1.69% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达纯债1年定期开放债券A 000111 2019-04-19 1.042 [历史] -0.10% +1.79% +6.65% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达沪深300量化增强 110030 2019-04-23 2.4332 [历史] -0.14% +31.92% +8.94% -- 中风险(R3) 1折起
易方达现金增利货币A 000620 2019-04-23 0.8127 [历史] +2.792% -- +3.56% -- 低风险(R1) 0
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)(美元现汇份额) 003720 2019-04-22 0.1841 [历史] -0.11% +16.01% -5.64% -- 中风险(R3) 1折起
易方达纯债1年定期开放债券C 000112 2019-04-19 1.038 [历史] -0.10% +1.71% +6.40% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达沪深300医药ETF 512010 2019-04-23 1.6970 [历史] +0.01% +27.70% -4.58% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达现金增利货币B 000621 2019-04-23 0.8784 [历史] +3.039% -- +3.81% -- 低风险(R1) 0
易方达裕如混合 001136 2019-04-23 1.092 [历史] -0.18% +6.02% +8.01% -- 中风险(R3) 1折起
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)(人民币份额) 161128 2019-04-22 1.5079 [历史] +0.38% +21.46% +24.76% -- 中风险(R3) 1折起
易方达改革红利混合 001076 2019-04-23 1.080 [历史] +1.03% +43.62% +9.31% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达沪深300医药ETF联接 001344 2019-04-23 1.0462 [历史] +0.01% +26.00% -4.08% -- 中风险(R3) 1折起
易方达现金增利货币C 005097 2019-04-23 0.6599 [历史] +2.969% -- +3.82% -- 低风险(R1) 0
易方达裕丰回报债券 000171 2019-04-23 1.742 [历史] -0.06% +6.15% +8.74% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)(美元现汇份额) 003721 2019-04-22 0.2249 [历史] +0.18% +24.32% +17.01% -- 中风险(R3) 1折起
易方达高等级信用债债券A 000147 2019-04-23 1.166 [历史] +0.09% +1.19% +6.39% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达沪深300非银ETF 512070 2019-04-23 2.3380 [历史] +0.68% +48.25% +27.16% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达天天发货币A 000829 2019-04-23 0.5801 [历史] +2.258% -- +3.05% -- 低风险(R1) 0
易方达新常态混合 001184 2019-04-23 0.395 [历史] +0.00% +26.20% -14.87% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达高等级信用债债券C 000148 2019-04-23 1.163 [历史] +0.00% +1.11% +5.97% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达国防军工混合 001475 2019-04-23 0.780 [历史] -2.13% +24.01% -8.02% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达沪深300非银联接 000950 2019-04-23 1.0462 [历史] +0.65% +45.02% +25.71% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达天天发货币B 000830 2019-04-23 0.6458 [历史] +2.499% -- +3.30% -- 低风险(R1) 0
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 161129 2019-04-18 1.1659 [历史] -0.47% +28.57% +2.31% -- 中风险(R3) 1折起
易方达黄金ETF 159934 2019-04-23 2.7471 [历史] -0.34% -2.13% +2.05% -- 中风险(R3) 1折起
易方达投资级信用债债券A 000205 2019-04-23 1.125 [历史] +0.00% +1.05% +4.90% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达新丝路混合 001373 2019-04-23 0.890 [历史] +0.45% +35.88% +7.23% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 003321 2019-04-18 1.1544 [历史] -0.47% +28.40% +1.89% -- 中风险(R3) 1折起
易方达黄金ETF联接A 000307 2019-04-23 0.9851 [历史] -0.32% -2.07% +1.84% -- 中风险(R3) 1折起
易方达投资级信用债债券C 000206 2019-04-23 1.125 [历史] +0.09% +1.05% +4.81% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 003322 2019-04-18 0.1742 [历史] -0.17% +31.87% -3.97% -- 中风险(R3) 1折起
易方达黄金ETF联接C 002963 2019-04-23 0.9779 [历史] -0.33% -2.09% +1.65% -- 中风险(R3) 1折起
易方达聚盈分级债券发起式 000428 2019-04-23 1.0184 [历史] +0.01% -- -- -- 中低风险(R2) 1折起
易方达信息产业混合 001513 2019-04-23 1.273 [历史] -1.16% +30.56% +7.70% -- 中风险(R3) 1折起
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 003323 2019-04-18 0.1725 [历史] -0.17% +31.68% -4.38% -- 中风险(R3) 1折起
易方达供给改革混合 002910 2019-04-23 0.9101 [历史] -0.39% +15.60% -9.69% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达聚盈分级债券发起式A 000429 2019-04-23 1.0062 [历史] +0.01% +1.02% +3.70% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达中小板指数分级 161118 2019-04-23 0.9101 [历史] -1.02% +31.73% -7.84% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 513050 2019-04-18 1.3136 [历史] -0.45% +24.17% -8.27% -- 中风险(R3) 1折起
易方达安盈回报混合 001603 2019-04-23 1.273 [历史] -0.62% +24.07% +6.62% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达聚盈分级债券发起式B 000430 2019-04-23 1.0277 [历史] +0.01% +1.42% +6.67% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达中小板指数分级A 150106 2019-04-23 1.0409 [历史] +0.02% +2.12% +7.00% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达中证海外中国互联网50联接(QDII)A(人民币份额) 006327 2019-04-18 1.0496 [历史] -0.41% +4.96% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达恒久1年定期债券A 000265 2019-04-19 1.120 [历史] -0.09% +2.28% +6.87% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达科瑞混合 003293 2019-04-23 1.0756 [历史] +0.15% +30.74% +11.12% -- 中风险(R3) 1折起
易方达中小板指数分级B 150107 2019-04-23 0.7793 [历史] -2.38% +114.98% -23.62% -- 高风险(R5) 1折起
易方达中证海外中国互联网50联接(QDII)C(人民币份额) 006328 2019-04-18 1.0434 [历史] -0.41% +4.34% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达丰惠混合 002602 2019-04-23 1.039 [历史] -0.67% +16.22% +1.66% -- 中风险(R3) 1折起
易方达恒久1年定期债券C 000266 2019-04-19 1.109 [历史] -0.09% +2.21% +6.43% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达上证50分级 502048 2019-04-23 0.9623 [历史] +0.27% +27.30% +13.06% -- 中风险(R3) 1折起
易方达中证海外中国互联网50联接(QDII)A(美元现汇份额) 006329 2019-04-18 0.1569 [历史] -0.06% +6.16% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达环保主题混合 001856 2019-04-23 1.260 [历史] -1.02% +33.62% +21.15% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达上证50分级A 502049 2019-04-23 1.0014 [历史] +0.02% +1.35% +4.45% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达中债3-5年期国债指数 001512 2019-04-23 1.140 [历史] +0.00% +0.09% +3.92% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达中证海外中国互联网50联接(QDII)C(美元现汇份额) 006330 2019-04-18 0.1559 [历史] -0.13% +5.48% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达国企改革混合 001382 2019-04-23 1.211 [历史] +0.83% +44.00% +15.11% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)(人民币份额) 161130 2019-04-22 1.2698 [历史] +0.46% +17.62% +21.59% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达上证50分级B 502050 2019-04-23 0.9232 [历史] +0.54% +79.82% +24.69% -- 高风险(R5) 1折起
易方达裕祥回报债券 002351 2019-04-23 1.270 [历史] -0.39% +13.09% +13.60% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达大健康主题混合 001898 2019-04-23 1.158 [历史] +0.26% +37.69% +15.00% -- 中风险(R3) 1折起
易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)(美元现汇份额) 003722 2019-04-22 0.1894 [历史] +0.26% +20.41% +14.10% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达裕景添利6个月定期开放债券 002600 2019-04-23 1.186 [历史] -0.34% +5.14% +10.22% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达重组分级 161123 2019-04-23 1.0002 [历史] -0.70% +27.69% -11.29% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达富惠纯债债券 003214 2019-04-23 1.0249 [历史] +0.00% +1.10% +6.76% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达?#25191;?#26381;务业混合 001857 2019-04-23 1.119 [历史] +1.08% +49.20% +18.41% -- 中风险(R3) 1折起
易方达重组分级A 150259 2019-04-23 1.0370 [历史] +0.01% +1.36% +4.51% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达量化策略精选混合A 002216 2019-04-23 0.944 [历史] -0.42% +35.63% +2.50% -- 中风险(R3) 1折起
易方达裕鑫债券A 003133 2019-04-23 1.0948 [历史] -0.48% +12.85% +15.40% -- 中风险(R3) 1折起
易方达重组分级B 150260 2019-04-23 0.9634 [历史] -1.44% +77.26% -44.04% -- 高风险(R5) 1折起
易方达量化策略精选混合C 002217 2019-04-23 0.938 [历史] -0.42% +35.55% +1.96% -- 中风险(R3) 1折起
易方达银行分级 161121 2019-04-23 1.0071 [历史] +0.12% +20.22% +11.53% -- 中风险(R3) 1折起
易方达裕鑫债券C 003134 2019-04-23 1.1035 [历史] -0.48% +13.38% +15.78% -- 中风险(R3) 1折起
易方达易百智能量化策略混合A 005437 2019-04-23 0.9378 [历史] -0.96% +25.22% -2.22% -- 中风险(R3) 1折起
易方达银行分级A 150255 2019-04-23 1.0402 [历史] +0.01% +1.35% +4.50% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达中债7-10年期国开行债券指数 003358 2019-04-23 1.0249 [历史] -0.01% -0.82% +7.02% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达中债1-3年国开行债券指数A 007169 -- -- -- -- -- -- -- 1折起
易方达中债1-3年国开行债券指数C 007170 -- -- -- -- -- -- -- 1折起
易方达中债3-5年国开行债券指数A 007171 -- -- -- -- -- -- -- 1折起
易方达中债3-5年国开行债券指数C 007172 -- -- -- -- -- -- -- 1折起
易方达丰和债券 002969 2019-04-23 1.1918 [历史] -0.02% +5.99% +6.31% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达易百智能量化策略混合C 005438 2019-04-23 0.9342 [历史] -0.95% +25.13% -2.53% -- 中风险(R3) 1折起
易方达银行分级B 150256 2019-04-23 0.9740 [历史] +0.24% +50.05% +20.00% -- 高风险(R5) 1折起
易方达港股通红利混合 005583 2019-04-23 0.8569 [历史] -0.74% +11.08% -9.14% -- 中风险(R3) 1折起
易方达恒益定开债券发起式 005124 2019-04-23 1.0106 [历史] +0.00% +0.79% +5.36% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达生物分级 161122 2019-04-23 1.0413 [历史] -0.77% +30.75% -1.99% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达恒信定开债券发起式 005740 2019-04-23 1.0378 [历史] -0.05% +1.09% +5.19% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达生物分级A 150257 2019-04-23 1.0402 [历史] +0.01% +1.35% +4.50% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达中盘成长混合 005875 2019-04-23 1.3043 [历史] +0.35% +36.99% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达3年封闭战略配售混合(LOF) 161131 2019-04-23 1.0475 [历史] +0.01% +2.12% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达恒安定开债券发起式 005439 2019-04-23 1.0272 [历史] -0.03% +1.25% -- -- 中低风险(R2) 1折起
易方达生物分级B 150258 2019-04-23 1.0424 [历史] -1.54% +84.01% -7.38% -- 高风险(R5) 1折起
易方达国企改革分级 502006 2019-04-23 1.0358 [历史] -0.95% +27.34% +6.93% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达恒惠定开债券发起式 006112 2019-04-23 1.0371 [历史] -0.01% +0.80% -- -- 中低风险(R2) 1折起
易方达鑫转添利混合A 005955 2019-04-23 1.1466 [历史] -0.68% +11.20% -- -- 中高风险(R4) 1折起
易方达恒利3个月定开债券发起式 007104 2019-04-19 1.0008 [历史] +0.03% +0.08% -- -- -- 1折起
易方达富财纯债债券 005667 2019-04-23 1.0123 [历史] -0.06% +0.92% -- -- 中低风险(R2) 1折起
易方达国企改革分级A 502007 2019-04-23 1.0386 [历史] +0.01% +1.36% +4.50% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达鑫转添利混合C 005956 2019-04-23 1.1368 [历史] -0.67% +10.63% -- -- 中高风险(R4) 1折起
易方达安瑞短债债券A 006319 2019-04-23 1.0112 [历史] -0.01% +1.37% -- -- 中低风险(R2) 1折起
易方达国企改革分级B 502008 2019-04-23 1.0330 [历史] -1.89% +71.57% +9.57% -- 高风险(R5) 1折起
易方达蓝筹精选混合 005827 2019-04-23 1.2568 [历史] +1.00% +32.70% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达安瑞短债债券C 006320 2019-04-23 1.0104 [历史] -0.01% +1.31% -- -- 中低风险(R2) 1折起
易方达军工分级 502003 2019-04-23 1.2760 [历史] -3.34% +28.91% -4.85% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达科顺定开混合(LOF) 161132 2019-04-23 1.1443 [历史] +0.79% +15.06% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达安悦超短债债券A 006662 2019-04-23 1.0160 [历史] -0.01% +1.30% -- -- 中低风险(R2) 1折起
易方达军工分级A 502004 2019-04-23 1.0229 [历史] +0.01% +1.38% +4.52% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达鑫转增利混合A 005876 2019-04-23 1.0445 [历史] -0.48% +4.09% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达安悦超短债债券C 006663 2019-04-23 1.0159 [历史] -0.01% +1.30% -- -- 中低风险(R2) 1折起
易方达军工分级B 502005 2019-04-23 1.5291 [历史] -5.46% +57.54% -44.11% -- 高风险(R5) 1折起
易方达鑫转增利混合C 005877 2019-04-23 1.0406 [历史] -0.49% +3.87% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达安悦超短债债券F 006664 2019-04-23 1.0161 [历史] -0.01% +1.31% -- -- 中低风险(R2) 1折起
易方达证券公司分级 502010 2019-04-23 1.1444 [历史] +0.56% +44.99% +21.46% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达鑫转招利混合A 006013 2019-04-23 1.0134 [历史] -0.02% +1.34% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达丰华债券A 000189 2019-04-23 1.0074 [历史] -0.08% +0.73% -- -- 中低风险(R2) 1折起
易方达证券公司分级A 502011 2019-04-23 1.0359 [历史] +0.01% +1.37% +4.50% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达鑫转招利混合C 006014 2019-04-23 1.0121 [历史] -0.02% +1.21% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达科融混合 006533 2019-04-19 1.0086 [历史] +0.25% +0.86% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达科技创新混合 007346 -- -- -- -- -- -- -- 1折起
易方达丰华债券C 006867 2019-04-23 1.0068 [历史] -0.08% +0.68% -- -- 中低风险(R2) 1折起
易方达新收益混合A 001216 2019-04-23 1.680 [历史] +0.12% +30.33% +32.18% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达证券公司分级B 502012 2019-04-23 1.2529 [历史] +1.02% +125.06% +39.03% -- 高风险(R5) 1折起
易方达新收益混合C 001217 2019-04-23 1.647 [历史] +0.06% +29.69% +31.34% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达中证500ETF 510580 2019-04-23 5.6068 [历史] -1.62% +34.78% -5.38% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达中证500ETF联接发起式A 007028 2019-04-23 0.9971 [历史] -0.33% -0.29% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达中证500ETF联接发起式C 007029 2019-04-23 0.9968 [历史] -0.34% -0.32% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达新利混合 001249 2019-04-23 1.240 [历史] -0.08% +8.77% +5.00% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达中证军工ETF 512560 2019-04-23 0.8754 [历史] -3.49% +29.02% -6.34% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达新?#20301;?#21512;I 001285 2019-04-23 1.077 [历史] +0.00% -0.09% +5.48% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达中证全指证券公司ETF 512570 2019-04-23 0.9977 [历史] +0.59% +46.68% +21.75% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达MSCI中国A股国际通ETF 512090 2019-04-23 1.0892 [历史] -0.17% +31.12% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达新?#20301;?#21512;E 001286 2019-04-23 1.068 [历史] +0.00% -0.47% +4.40% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A 006704 2019-04-23 1.0249 [历史] -0.16% +2.49% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达新享混合A 001342 2019-04-23 1.668 [历史] -0.36% +11.87% +5.97% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C 006705 2019-04-23 1.0242 [历史] -0.17% +2.42% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达新享混合C 001343 2019-04-23 1.196 [历史] -0.42% +11.78% +5.65% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达安心回馈混合 001182 2019-04-23 1.502 [历史] -0.46% +19.59% +12.51% -- 中风险(R3) 1折起
易方达新益混合I 001314 2019-04-23 1.528 [历史] -0.13% +9.77% +10.72% -- 中风险(R3) 1折起
易方达新益混合E 001315 2019-04-23 2.035 [历史] -0.10% +9.70% +10.54% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达瑞享混合I 001437 2019-04-23 1.226 [历史] -0.08% +24.21% -10.71% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达瑞享混合E 001438 2019-04-23 1.005 [历史] -0.10% +24.07% -10.90% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达瑞景混合 001433 2019-04-23 1.305 [历史] -0.23% +12.60% +10.59% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达瑞选混合I 001443 2019-04-23 1.166 [历史] -0.26% +10.26% +10.96% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞选混合E 001444 2019-04-23 1.154 [历史] -0.35% +10.06% +11.18% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞财混合I 001802 2019-04-23 1.101 [历史] -0.09% +3.28% +7.82% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞财混合E 001803 2019-04-23 1.094 [历史] +0.00% +3.31% +7.66% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞通混合A 003839 2019-04-23 1.2632 [历史] -0.21% +9.99% +9.46% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞通混合C 003840 2019-04-23 1.2592 [历史] -0.21% +9.92% +9.25% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞程混合A 003961 2019-04-23 1.2491 [历史] -0.75% +40.24% +17.07% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞程混合C 003962 2019-04-23 1.2618 [历史] -0.76% +42.13% +18.49% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞弘混合A 003882 2019-04-23 1.2248 [历史] -0.25% +10.78% +10.03% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞弘混合C 003883 2019-04-23 1.2209 [历史] -0.25% +10.71% +9.81% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞富混合I 001745 2019-04-23 1.083 [历史] -0.28% +12.90% +8.58% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞富混合E 001746 2019-04-23 1.085 [历史] -0.37% +12.88% +8.98% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞智混合I 001806 2019-04-23 1.024 [历史] -0.10% +3.12% +1.49% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达瑞智混合E 001807 2019-04-23 1.012 [历史] +0.00% +3.06% +0.40% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达瑞兴混合I 001817 2019-04-23 1.054 [历史] -0.09% +5.19% +3.94% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达瑞兴混合E 001818 2019-04-23 1.050 [历史] -0.10% +5.11% +3.76% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达瑞祥混合I 001835 2019-04-23 1.075 [历史] +0.00% +9.36% +6.75% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达瑞祥混合E 001836 2019-04-23 1.076 [历史] +0.00% +9.35% +6.85% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达瑞祺混合I 001747 2019-04-23 1.089 [历史] -0.37% +9.01% +8.14% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞祺混合E 001748 2019-04-23 1.087 [历史] -0.37% +9.03% +7.94% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞和混合 001562 2019-04-23 1.153 [历史] -0.09% +24.78% +21.75% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞恒混合 001832 2019-04-23 1.124 [历史] +0.81% +50.87% +23.11% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞信混合I 001441 2019-04-23 1.002 [历史] -0.50% +20.72% +13.22% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞信混合E 001442 2019-04-23 1.000 [历史] -0.40% +20.63% +13.12% -- 中风险(R3) 1折起

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元

易方达标普500 指数(QDII-LOF)(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元

易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元

易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元

易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元

易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元

易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)基金净值货币单位为美元

易方达标普消费?#20998;?#25968;增强(QDII)A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元

易方达中证海外中国互联网50联接(QDII)A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元

易方达中证海外中国互联网50联接(QDII)C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元

pk10冠军杀号走势图
<center id="moccy"><tr id="moccy"></tr></center>
<optgroup id="moccy"></optgroup>
<optgroup id="moccy"><div id="moccy"></div></optgroup>
<center id="moccy"></center>
<noscript id="moccy"></noscript>
<center id="moccy"><tr id="moccy"></tr></center>
<optgroup id="moccy"></optgroup>
<optgroup id="moccy"><div id="moccy"></div></optgroup>
<center id="moccy"></center>
<noscript id="moccy"></noscript>
dnf奶妈 意甲ac米兰v萨索洛 时时彩找真正高手 中国福利彩票 幸运双星 十二生肖 探灵笔记不动鬼就看不到么 09年湖人vs火箭季后赛全场回放 贪玩蓝月翅膀升级数据 比利亚雷亚尔又叫什么 mg宝石之轮有什么技巧 2019ag捕鱼王破解下载 mg冰球突破卡免费转 pt古怪猴子技巧 重庆欢乐生肖开奖规则 我的迷你世界2 网球冠军李娜石玲